fbpx

Catering hizmetleri halk sağlığı açısından önemli

Dünya ölçeğinde milyarlarca, Türkiye ölçeğinde ise milyonlarca insan her gün evinin ya da işyerinin dışında yiyip içmekte ve bu amaçla beslenme yani catering hizmetlerinin sunduğu hizmetlerden yararlanıyor. 

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bu gereksinime yanıt vermeye çalışan catering hizmetlerinin hızla büyüyerek devasa boyutlara ulaştığını hatta daha da büyüyeceğini söyledi. 

Bu gelişimin bir sonucu olarak, catering hizmetlerinin halk sağlığındaki tehlike potansiyeli dolayısıyla da önemi büyük bir hızla arttığını belirten Akdur, şu bilgileri verdi: “Beslenme yani Catering hizmetlerinin halk sağlığı açısından dört önemli konusu ve hedefi vardır:

1) Güvenli gıda,
2) Dengeli gıda,
3) İş sağlığı ve güvenliği,
4) Çevre kirliliği yapmayan atık.”

1. Güvenli gıda; besleneme hizmetlerinde tüketime sunulan yiyecek ve içecekler, başta mikroplar ve zehirler olmak üzere, her türlü sağlık sakıncalı maddelerden arınmış olmalıdır. 

Her öğün milyarlarca insanın yiyip içtiği beslenme hizmetleri, tarladaki/ çiftlikteki üretim aşamasından başlayarak, gıdanın tüketildiği ve hatta atıklarının bırakıldığı aşamaya dek büyük bir özen ile yürütülmelidir. Bu özen gösterilmez ise yalnızca bu ürünleri tüketenlerin değil tüm halkın sağlığı tehlikeye girer. Birçok bulaşıcı hastalık özellikle de ishalle seyredenler büyük salgınlar yapabilir ve dünya ölçeğinde milyonlarca insanın ölmesine neden olabilir. Aynı şekilde çok basit özensizlikler nedeniyle gıdalar birçok zehirli madde ile kirlenerek insanların zehirlenmelerine ya da uzun süreli sunuk kalma nedeniyle kanser ve benzeri hastalıklara yakalanmalarına neden olabilir. Tüm bunlalrı önlemenin yolu iyi hijyen uygulamaları ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) denetimidir.

Prof. Dr. Recep Akdur | Halk Sağlığı Uzmanı

2. Dengeli gıda; Besleneme hizmetleri, ürünlerini tüketenlere sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olan yani yeterli ve dengeli besleneme sağlayacak bir gıda kompozisyonu sunmalıdır.   

Günümüzdeki halk sağlığı sorunlarının en önemlilerinden birisi şişmanlıktır. Bu sorunun ortaya çıkmasında beslenme alışkanlıkları nedeniyle kişilerin kendisi kadar, tüketime sundukları gıdalar nedeniyle beslenme/catering hizmetleri de sorumludur. Beslenme sektörü tüketicilere yağı ve şekeri bol gıdalar sunarak şişmanlık sorunun daha da büyümesine katkı vermektedir. Oysa ki beslenme/ catering hizmetleri toplumsal sorumluluk üstlenmelidir. Müşterilerine yağ ve şekerden zengin olmayan, yeterli dengeli beslenme sağlayacak gıdalar sunarak, bir yandan onların şişmanlamasına katkı vermezken, öte yandan da müşterilerinin/ toplumun beslenmesini yönlendirerek onları daha sağlıklı beslenmeye özendirmiş olacaktır.

3. İş sağlığı ve güvenliği; gıda hazırlama yeri ve biçimi çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokmamalıdır. 

Beslenme sektörü milyonlarca işgücü çalıştırmaktadır. Çalışanların iş sağlığına ve güvenliğine büyük özen gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde çalışanlar bir yandan sağlık açısından olumsuz maddelere maruz kalma nedeniyle hastalanırlar öte yandan da güvensiz iş koşulları nedeniyle çok sık iş kazası geçirirler. Bu durumun kendisi önemli bir halk sağlığı sorunu oluştururken, oluşturacağı kısır döngü sunulan hizmetlerin/ürünlerin de kalitesinde dolayısı ile de gıda hijyen ve güvenliğinde de sorunlar yaratarak daha büyük boyutlu halk sağlığı sorunlarına yol açar.

4. Çevre kirliliği yapmayan atık; besleneme hizmetlerinin kullandığı ve besin kullanıldıktan sonra çevreye bırakılan ambalaj ve kaplar çevre kirliliğine yol açmayacak nitelikte olmalıdır.

Gıda ambalajlarının her şeyden önce gıdayı kirletmeyen cinsten olması çok açık bir konudur. Öte yandan da bunlar çevreyi kirletmeyen cinsten de olmalıdır. İşlevsel ve sağlıklı bir ambalaj kullanılmalıdır. Bu ambalaj ve kapların geri dönüşümlü veya doğal yıkıma uğrayan maddelerden yapılmış olması çok önemlidir.

Beslenme/catering sektörünün, yukarıda sayılan dört konuyu halk sağlığının gereklerine uygun hale getirebilmesi için alınacak önlemler; sektör çalışanlarının eğitilmesi, toplumun eğitilmesi, kamu denetimi ve kayıt dışı hizmetlerin önlenmesi olarak özetlenebilir. Tıpkı sağlık okuryazarlığında olduğu gibi, beslenme okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi  bu işin olmaz ise olmazıdır. 

 

Kaynak: Catering Türkiye


Yorumlar

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment