fbpx

Gıda Güvenliği İçin Neden ISO 22000?

Gıda endüstrisindeki kuruluşları için ISO 22000 sıradan bir yönetim sisteminden daha fazlası olmayı başarmıştır. ISO 22000’i gıda güvenliği için önemli kılan; HACCP ve gıda güvenliğini sağlayan diğer önleyici planları barındırması ve hatta bunu gıda kullanıcılarının biliyor olmasıdır. Ayrıca ilgili ülke bakanlıkları ve gıda derneklerinin çabaları bu işleyişte ayrı tutulamaz.

Son yıllarda gıda güvenliğinin kontrolünün kritik olduğuna dair miktarda kanıtlar açıklandı. Son raporlar, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden tedarik gıda zincirinde yer alan eksiklikleri açıkça gösterdi. Bu devam eden sorunlar ve tüketici güvenliğine duyulan ihtiyaç, riskleri önemli ölçüde azaltmak veya ortadan kaldırmak için ek araçlar gerekmekteydi. Bu ihtiyacı dolduran ISO 22000:2018 GGYS ile küresel gıda üretimi son on yılda bazı rahatsız edici sonuçlarla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu.

Ancak halen gelişmemiş olan bazı ülkelerde, gıda kaynaklı hastalıklar, zehirlenmeler, pestisit kimyasal kalıntılarına maruz kalınması, gıdaların yanlış muhafaza edilmesi ve depolanması gıda güvenliği tehlikelerine yol açan etkenlerden sadece bir kısmıdır. Gıdanın güvenliği; sadece halk sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda uluslararası ticaret üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Güvenli gıda işleme, üretimde başlar ve tüketiciye kadar zincirin her noktasından geçer. Gıda güvenliğini doğrudan etkileyen üretim ve tedarikin küreselleşmesi nedeniyle gıda zincirleri daha uzun ve daha kompleks yapılardadır.

ISO 22000

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezinin açıkladığı verilere göre, altı insandan birinin gıda kaynaklı hastalıklardan ötürü hastalandığını, hastaneye yatırıldığını ve ne yazık ki, %1’inin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Gıda güvenliğinin herhangi bir sorun yaratmaması gereken bir çağda yaşadığımız düşünüldüğünde bu gerçekten Amerika için çok yüksek denecek bir oran! Ülkemizde bu oranın ne olduğu konusunda net bir veri bulunmuyor.

Bu gibi güvenli gıda risklerinin engellemesi amacıyla “Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO”; gıda güvenliği yönetim standartını tasarladıgıda tedarik zincirinde zayıf halkaların olmamasını sağlayarak tüm dünyada gıda güvenliğini sağlamayı ilke edinmiştir. Bu standart sayesinde, birleşik bir güvenlik dili kullanılır ve sistemin etkinliği artırılırken kritik hata riski azaltılır.

ISO 22000, 2018 yılında revize edildi ve büyük gıda şirketlerinin hızla benimseme ve uygulamasının sonucu olarak dünya çapında çok hızlı beğeni kazandı. Pek çok ülkenin yasa koyucuları tarafından zorunlu tutulan HACCP uygulanmalarının aksine, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin standardına göre uygulanması isteğe bağlıdır. İzlenebilirlik sistemi gibi ISO 22000 gerekliliklerinden bazıları zaten yasalar ile güven altına alınarak, gıda yönetmelikleri düzenlenmektedir.

ISO 22000 denildiğinde, sadece belgesi ile son bulan bir adım değildir. Özellikle gıda mühendislerinin engin bilgisiyle; tedarikçi yönetimi, satış ve insan kaynakları dahil olmak üzere iş fonksiyonlarını içerir. Üst yönetim, gıda güvenliği politikasını tanımlamalı ve iletmelidir. Politikanın, kuruluşun gıda zincirindeki rolü ile uyumlu olması sağlanmalıdır. Hem yasal hem de düzenleyici gerekliliklere uygunluk, standardı uygularken önceliklerden biridir.

ISO 22000 Sertifikası

Gıda firmalarının beklentilerine uygun bir gıda güvenliği yönetim çerçevesi oluşturmanın en basit yolu, “ISO 22000 Sertifikasyonu” uygulamaktır. ISO 22000’in önemli gıda devlerince benimsenmesi nedeniyle dünya çapında belgelendirilmiş firma sayısı hızla artmaktadır. Bu standart, ciddi büyüme yüzdesiyle, güvenilir performans geliştirmeye yardımcı olabilir. 2013 yılında dünya çapında yaklaşık 27 bin sertifika verilirken, 2014 yılında bu sayı 30 binli sayılara kadar yükselmiştir.

ISO 22000 sertifikası almaya hak kazanan firmaların başı çektiği alan daha çok Avrupa ülkeleri olmakla birlikte, detaylı kılavuzu görüntülemek için tıklayınız. Asya devi Çin’in pandemi etkisi ve gıda bulaşımı düşünülürse neden gıda güvenliği olması gerektiği hakkında anlayışa sahip bir ülkeler arasında gösterilebilir. Tüm bunlar gıdalar için ISO 22000’in neden önemli olduğunu kanıtlayan bilgiler.

Yorumlar

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment